پرسش و پاسخکم بودن اکسیژن خون

کم بودن اکسیژن خون

3 سال

آقای دکتر آیا شیمی درمانی با اندکسان و ولکید و لنا و دگزا سبب پایین آمدن اکسیژن خون میشود؟

بطور معمول خير، افت اكسيژن احتمالا به علت كم خوني يا ديگر علل است

instagram logo call button