پرسش و پاسخسلول درمانی

سلول درمانی

2 سال

با سلام یک بیمار داریم گیلن باره حاد گرفته میگن همه عصب ها از کار افتاده و تنفس با دستگاه هست و به خاطر ایست قلبی رفته تو کما آیا سلول درمانی میتونه کمک کنه

instagram logo call button