پرسش و پاسخرنج خطرناک کاهش پلاکت

رنج خطرناک کاهش پلاکت

3 سال

آقای دکتر پلاکت پایین تا چه رنجی خطرناک هست و نیاز به پیگیری دارد؟البته با توجه به اینکه بیمار پروتکل دارویی مولتیپل میلوما رو دریافت میکنه.

بسته به نوع پروتکل درمانی و داروهای مورد استفاده ، افت پلاکت مقطعی تا حدی قابل انتظاره ولی در صورت افت قابل توجه و یا طولانی شدن ترومبوسایتوپنی لازم است تغییراتی در روند درمان ایجاد شود.

instagram logo call button