پرسش و پاسخافت اکسیژن خون در زمان شیمی درمانی

افت اکسیژن خون در زمان شیمی درمانی

3 سال

آقای دکترآیا شیمی درمانی با اندکسان و ولکید و لنا و دگزا سبب پایین آمدن اکسیژن خون میشود؟و آیا راهکاری برای بالا بردن اکسیژن خون وجود دارد؟

بطور معمول خیر، افت اکسیژن احتمالا به علت کم خونی یا دیگر علل است

instagram logo call button